Gián đoạn trong quá trình liên kết trên nền tảng TUYA
 
Hệ thống nhà thông minh nền tảng TUYA đang phát sinh vấn đề khi tiến hành đăng nhập để liên kết trên app MAIKA. Lỗi phát sinh này chỉ ảnh hưởng đến những tài khoản chưa liên kết. Những tài khoản đã liên kết vẫn hoạt động bình thường ; vì vậy vui lòng KHÔNG HỦY liên kết smart-home trên app trong thời gian này. Kính mong Quý khách hàng thông cảm.
 
 
← Bài trước
back to top
Mua ngay
article