Báo cáo toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI: Khu vực Mỹ Latin

Báo cáo toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI: Khu vực Mỹ Latin

Trong khi các doanh nghiệp Mỹ Latinh đang áp dụng trí tuệ nhân tạo AI ở cấp độ quy mô, nhưng cuối cùng thì việc thiếu sự gắn kết khu vực và ổn định chính trị đang kiềm hãm hệ sinh thái này.

Hình ảnh về trí tuệ nhâ tạo ảnh hưởng đến đời sống con người

Báo cáo này là một phần của Chương trình nghị sự toàn cầu về AI - "The global AI agenda" của tạp chí MIT Technology Review Insights tổ chức, nhằm khảo sát tình hình các tổ chức đang sử dụng AI ngày nay và lập kế hoạch để thực hiện trong tương lai. Cuộc khảo sát có 1.004 chuyên gia AI được thực hiện toàn cầu vào 2 tháng đầu năm 2020, nhằm khám phá việc áp dụng trí tuệ nhân tạo AI: các trường hợp sử dụng, lợi ích và thách thức hàng đầu và tìm cách hiểu các tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu với nhau để phát triển mô hình kinh doanh, sản phẩm mới và dịch vụ trong những năm tới.

Bản tóm tắt khu vực tìm hiểu cách các nhà điều hành ở Mỹ Latinh trông đợi vào A.I trí tuệ nhân tạo: cơ hội, thách thức và tiềm năng dữ liệu được chia sẻ với các bên thứ ba để cùng có lợi. Những phát hiện chính của báo cáo như sau:

Gần 80% doanh nghiệp lớn ở Mỹ Latinh đang sử dụng AI. Tính đến năm 2019, bốn trong năm doanh nghiệp ở Mỹ Latinh đã đưa ra các sáng kiến về AI. Kết quả ban đầu cho thấy về lợi ích, chủ yếu là hiệu quả hoạt động và đưa ra quyết định về quản lý. Đến năm 2022, AI sẽ được sử dụng từ 21% - 40% vào quy trình kinh doanh tại hai phần ba các tổ chức được khảo sát trong khu vực. Châu Mỹ Latinh có một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ, nhưng thiếu nhân lực và chi phí công nghệ cao vẫn là trở ngại đối với trí tuệ nhân tạo AI.

Đầu tư AI trong tương lai sẽ nhắm mục tiêu bán hàng, tiếp thị, hậu cần và chuỗi cung ứng. Hơn một nửa số người được hỏi (55%) cho rằng dịch vụ khách hàng là ứng dụng AI chính của họ cho đến nay, và bằng chứng trên toàn khu vực cho thấy những đổi mới như chatbot và phân tích khách hàng do AI điều khiển trong các lĩnh vực bao gồm ngân hàng, du lịch hàng không, vận tải và thương mại điện tử. Đến năm 2022, số lượng các công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bán hàng và tiếp thị và trong chuỗi cung ứng và hậu cần sẽ tăng gấp đôi. Trong ba năm tới, chuỗi cung ứng và hậu cần sẽ là lĩnh vực sử dụng AI được áp dụng rộng rãi nhất trong khu vực.

Hệ sinh thái AI của Mỹ Latin Latin sẽ được hưởng lợi từ sự liên tục của chính sách lớn hơn và hợp tác khu vực. Nhiều quốc gia trong khu vực đã phát triển hoặc đang phát triển các kế hoạch về AI ở quy mô quốc gia, nhưng biến động chính trị đang làm gián đoạn hoặc hạn chế tính liên tục của chính sách. Thách thức thứ hai là tiếng nói hạn chế của khu vực và sự tham gia vào việc phát triển khuôn khổ quản trị và đạo đức về AI toàn cầu; các chuyên gia lo ngại rằng sự thống trị của các khối khác, đặc biệt là EU, có thể dẫn đến các khuôn khổ mà các công ty Mỹ Latinh khó tuân thủ hơn.

Tags: Nổi bật
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bình luận

Mua ngay
article