Có thể cài đặt loa OLLI MAIKA với WiFi công cộng/Hotspot không?

Bạn có thể dùng bất kỳ WiFi nào kể cả WiFi công cộng, WiFi phát ra từ một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính (Hotspot) để thiết lập loa OLLI MAIKA.

Chúng tôi không khuyến khích dùng Hotspot/WiFi công cộng vì không có tính ổn định và liên tục. Thiết bị sẽ rất dễ bị ngắt kết nối, làm cho quá trình cài đặt thất bại hoặc loa không hoạt động.

 

 

back to top
Mua ngay
page