Có thể cài đặt và sử dụng chức năng trợ lý ảo MAIKA trên máy tính không?

Ứng dụng MAIKA hoạt động trên những hệ điều hành sau:

* Android 7.0 và version mới hơn  

* iOS 11.0 và version mới hơn  

Rất tiếc chúng tôi chưa phát triển trên hệ điều hành khác như MacOS, Windows hay Linux. 

Mua ngay
page