Về chúng tôi

 

Những người yêu tiếng Việt

Những người có cùng ước mơ gầy dựng một điều gì đó thật đặc biệt

Những người không ngừng nghỉ tạo nên giá trị cho người dùng

Những người tin vào sức mạnh vô hạn của trí tuệ nhân tạo

Những người quyết tâm mang sản phẩm công nghệ Việt ra thế giới

 

 

Dat

Việt Bùi

olli image

Huynh Trịnh

olli image

Đại Nguyễn

olli image

Hào Nguyễn

olli image

Hà Nguyễn

olli image

Thu Thảo

olli image

Đạt Dương

olli image

Ngọc Khỏe

olli image

Hạnh Lưu

olli image

Hoàng Anh

olli image

Duyên Lâm

olli image

Thành Công

olli image

Hồng Ngọc

olli image

Phương Huỳnh

olli image

Hiếu Trịnh

olli image

Vân Trần

olli image

Diễm Lê

olli image

Thảo Phạm

olli image

Phượng Trần

olli image

Tấn Võ

olli image

Dung Nguyễn

olli image

Hiếu Hoàng

olli image

La Linh

olli image

Hào Đỗ

olli image

Tường Lâm

olli image

Hữu Thức

olli image

Bình Quốc

olli image

Sương Hoàng

olli image

Minh Hoàng

olli image

Đạt Nguyễn

olli image

Tấn Lộc

olli image

Gia Huy

olli image

Sơn Lê

olli image

Duy Nguyễn

olli image

Aurélien Lambert

olli image

Tín Nguyễn

olli image

Hiền Phương

olli image

Bảo Hồ

olli image

Thao Phan

olli image

Nhật Quang

olli image

Vĩnh Toàn

olli image

Lí Nguyễn

olli image

Bảo Võ

olli image

Lộc Phạm

olli image

Tiến Nguyễn

olli image

Quyên Trần

olli image

Nghĩa Nguyễn

olli image

Dược Nguyễn

olli image

Trí Nguyễn

olli image

Xứng Bùi

olli image

Tiền Lê

olli image

Lộc Hoàng

olli image

Tính Lý

olli image

Thanh Tài

olli image

Ninh Võ

olli image

Anh Lê

olli image

Hân Nguyễn

olli image

Như Lê

olli image

Trâm Nguyễn

olli image

Trâm Võ

olli image

Tuyền Lưu

olli image

Nhuận Nhuận

olli image

Như Tình

olli image

Mỹ Hạnh

olli image

Tài Nguyễn

olli image

Dung Trần

olli image

Ngân Trần

olli image

Phương Thảo

olli image

Vy Nguyễn

olli image

Minh Nguyệt

olli image

Như Lương

olli image

Phương Nguyễn

olli image

Năng Phạm

olli image

Quốc Khánh

olli image

Hiền Nguyễn

olli image

Hải Tạ

Đối tác bên ngoài

olli image
olli image

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển các vị trí

Marketing / Firmware Engineer / Hardware Engineer / AI Researcher

Nếu bạn thấy phù hợp, vui lòng gửi mail tới hr@olli-ai.com

back to top
Mua ngay
page.our-team