Gọi điện thoại cùng tài khoản

 

CÙNG TÀI KHOẢN

(dành cho gọi nội bộ: nhiều phòng và mỗi phòng có một loa OLLI MAIKA, hoặc người dùng dùng điện thoại để gọi từ app MAIKA đến loa OLLI MAIKA)

1. Để gọi từ ứng dụng MAIKA đến loa OLLI MAIKA

Bước 1: Trong mục Menu mở rộng, chọn Thiết bị

 

Bước 2: Chọn loa

 

Bước 3: Ấn nút Gọi Miễn Phí


Hoặc tại icon micro, ấn và ra lệnh "Gọi <tên loa>"


 

2. Để gọi từ loa OLLI MAIKA đến ứng dụng MAIKA

Lệnh  "Maika ơi, gọi cho <tên thường gọi> "
*** Cập nhật tên thường gọi theo hướng dẫn tại  ĐÂY

3. Để gọi từ loa OLLI MAIKA này đến loa OLLI MAIKA khác

Lệnh "Maika ơi, gọi cho <tên loa>"

(Kiểm tra tên loa bằng mục thiết bị)

 

back to top
Mua ngay
page