Gọi điện thoại khác tài khoản

 

KHÁC TÀI KHOẢN 

(gọi cho bạn bè đang dùng hoặc không dùng loa OLLI MAIKA)

Muốn gọi cho bạn bè nhưng họ không dùng loa OLLI MAIKA thì có được không? Hoàn toàn có thể chỉ cần bạn bè của bạn :

  • Tải app MAIKA và đăng ký tài khoản 
  • Kết bạn qua app MAIKA

Cần cập nhật thông tin gì trước khi thực hiện cuộc gọi cho bạn bè sau khi đã kết bạn? 

  • Cập nhật Tên thường gọi của bạn bè 
  • Thêm loa OLLI MAIKA vào danh sách bạn bè bạn có thể gọi
  • Đổi tên loa OLLI MAIKA của bạn bè trong danh sách loa của bạn bè có thể gọi

1. KẾT BẠN

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Điện thoại
Bước 2: Chọn icon   ở góc phải
 
Bước 3: Chọn Thêm bạn mới
 
Bước 4: Tìm bạn bè bằng cách nhập Số điện thoại hoặc chọn Email của bạn bè
 
 
Bước 5: Chọn Kết bạn
 

Bước 6: Tìm người cần gọi ở Tab bạn bè

 

Bước 7: Ấn Gọi miễn phí

2. CHẤP NHẬN LỜI MỜI KẾT BẠN

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Điện thoại

Bước 2: Chọn icon   ở góc phải

Bước 3: Chọn Quản lý kết bạn

Bước 4: Chọn Kết bạn

4. CHO PHÉP BẠN BÈ NHÌN THẤY LOA

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Điện thoại

Bước 2: Tìm người cần thêm loa ở Tab bạn bè

Bước 3: Chọn Quản lý thiết bị

Bước 4: Chọn Thêm thiết bị

 

Bước 5:  Tích chọn loa cho phép bạn bè gọi, sau đó ấn Gửi

Bước 6: Bạn bè bạn có thế thấy được loa và ấn Gọi trong phần Quản lý thiết bị (sau khi bạn đã thêm loa thành công)

 

5. CẬP NHẬT TÊN THƯỜNG GỌI CỦA BẠN BÈ

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Điện thoại

Bước 2: Chọn Bạn bè

Bước 3: Chọn icon sửa Tên thường gọi


 

Sau đó bạn có thể gọi từ loa của bạn cho ứng dụng  MAIKA của bạn bè hoặc gọi đến loa của bạn bè thông qua cú pháp lệnh:

Maika ơi! Gọi cho <tên thường gọi của bạn bè>

Maika ơi! Gọi cho <tên Loa của bạn bè>

 
back to top
Mua ngay
page