Hướng dẫn tính năng gọi điện (phần 2)

 

KHÁC TÀI KHOẢN 

(gọi cho bạn bè đang dùng hoặc không dùng loa OLLI MAIKA)

Muốn gọi cho bạn bè nhưng họ không dùng loa OLLI MAIKA thì có được không? Hoàn toàn có thể! Chỉ cần bạn bè của bạn:

  • Tải app MAIKA và đăng ký tài khoản 
  • Kết bạn qua app MAIKA

Cần cập nhật thông tin gì trước khi thực hiện cuộc gọi cho bạn bè sau khi đã kết bạn? 

  • Cập nhật Tên gọi của bạn bè 
  • Thêm loa OLLI MAIKA vào danh sách bạn bè bạn có thể gọi
  • Đổi tên loa OLLI MAIKA của bạn bè trong danh sách loa của bạn bè có thể gọi

1. KẾT BẠN

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Kết nối

 

Bước 2: Chọn icon    ở góc phải

 

Bước 3: Chọn Thêm bạn mới

 

Bước 4: Nhập SĐT của bạn bè (hoặc chọn tùy chọn Tìm với email), xong ấn Tìm

 

Bước 5: Chọn Kết bạn

 

Bước 6: Sau khi kết bạn thành công, tìm người cần gọi ở Tab Danh bạ của tôi    

 

 

Bước 7: Ấn vào tên bạn bè để đổi tên thân mậtBước 8: Chọn icon để đổi tên tài khoản của bạn bè 

 

 

 

2. CHẤP NHẬN LỜI MỜI KẾT BẠN

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Kết nối

 

Bước 2: Chọn icon   ở góc phải

 

 

Bước 3: Chọn Quản lý kết bạn

'

Bước 4: Chọn icon  để đồng ý

 

3. CHO PHÉP BẠN BÈ NHÌN THẤY LOA

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Kết nối

Bước 2: Tìm người cần thấy loa ở Danh bạ

Bước 3: Chọn mục Thiết bị đã mở để cho phép bạn bè thấy loa


 
Bước 4: Ấn Chọn thiết bị


 
Bước 5:  Tích chọn Loa cho phép bạn bè gọi, sau đó ấn Chọn


 
 

 

4. ĐỒNG Ý VÀ CẬP NHẬT TÊN GỌI CHO LOA CỦA BẠN BÈ

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Kết nối

Bước 2: Vào mục Danh bạ tìm tài khoản của bạn bè đã cho phéo thấy loa 

Bước 3: Chọn icon  để đồng ý loa bạn bè
chia sẻ 

 

Bước 4: Chọn icon    để đổi tên                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Sau đó bạn có thể gọi từ loa của bạn cho ứng dụng MAIKA của bạn bè hoặc gọi đến loa của bạn bè thông qua cú pháp lệnh:

Maika ơi! Gọi cho <tên thường gọi của bạn bè>

Maika ơi! Gọi cho <tên Loa của bạn bè>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
back to top
Mua ngay
page