Điều khiển các thiết bị trong nhà thông minh bằng loa OLLI MAIKA

1. Hướng dẫn cài đặt nhà thông minh với ứng dụng MAIKA: 

 

 

 

2. Hướng dẫn điều khiển quạt bằng loa OLLI MAIKA:

 

 

 

3. Hướng dẫn điều khiển tivi bằng loa OLLI MAIKA:

 

 

 

4. Hướng dẫn điều khiển máy lạnh bằng loa OLLI MAIKA: 

 

 

 

5. Hướng dẫn cài đặt nhà thông minh theo ngữ cảnh bằng loa OLLI MAIKA:

 

 

 

*Tham khảo các câu lệnh điều khiển Nhà thông minh tại ĐÂY.

 

 

back to top
Mua ngay
page