Kết nối miễn phí

 

ĐỂ THỰC HIỆN CUỘC GỌIMaika ơi, gọi cho <tên gọi
Maika ơi, gọi điện cho <tên Loa>
ĐỂ NHẬN CUỘC GỌI ĐẾNMaika ơi, nhận cuộc gọi
Maika ơi, nghe máy (hoặc sử dụng nút  trên loa)
ĐỂ KẾT THÚC CUỘC GỌIMaika ơi, tắt đi (hoặc sử dụng nút trên loa)
ĐỂ TỪ CHỐI CUỘC GỌI ĐẾNMaika ơi, từ chối cuộc gọi
Maika ơi, bỏ qua cuộc gọi
Maika ơi, tắt đi (hoặc sử dụng nút trên loa)


 

 

 

back to top
Mua ngay
page