Khi nào cần khôi phục cài đặt gốc của loa?

- Khi bạn muốn thiết bị quay về trạng thái như ban đầu. 

- Kết nối với thiết bị di động mới.

- Đổi sang WiFi khác hoặc mật khẩu WiFi bị thay đổi.

- Thay đổi vị trí/địa điểm.

Xem thêm về cách thiết lập loa tại ĐÂY

 

Mua ngay
page