Loa đã phát WiFi, tại sao phải thiết lập và nhập mật khẩu WiFi ở nhà lần nữa?

Tên WiFi của loa OLLI MAIKA cũng chính là tên Bluetooth của loa. Tương tự như Bluetooth, tên WiFi này chỉ là một tín hiệu mà loa phát ra để điện thoại có thể tìm thấy loa và kết nối ứng dụng MAIKA vào loa. WiFi này không phát internet nên sau khi loa được kết nối với thiết bị, hệ thống sẽ yêu cầu kết nối với WiFi của bạn để hoàn tất thiết lập. Sau khi hoàn tất, WiFi của loa sẽ tự tắt đi.

 

back to top
Mua ngay
page