Tại sao ứng dụng MAIKA yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập dịch vụ định vị?

Ứng dụng MAIKA và loa OLLI MAIKA đều có hỗ trợ một số tính năng liên quan đến vị trí, địa điểm như dự báo thời tiết, thông tin giao thông, tìm địa điểm ăn uống gần bạn. 

Chúng tôi cần người dùng cấp quyền định vị để có thể đưa ra được những thông tin chính xác phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dùng.

back to top
Mua ngay
page