Tên gọi là gì?

Tên gọi là nickname của bạn được dùng để thực hiện cuộc gọi miễn phí từ loa qua ứng dụng MAIKA (hoặc ngược lại).

Cách đổi tên gọi:

Tên hiển thị trong ứng dụng MAIKA có thể thay đổi theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng MAIKA 

Bước 2: Chọn menu mở rộng  , chọn tài khoản và chọn Thông tin tài khoản

 

 

Bước 3: Tại đây bạn cập nhật các thông tin Tên thân mật, số điện thoại và email. Sau đó chọn Lưu thay đổi.

 

 

 

 
back to top
Mua ngay
page