Báo thức và Nhắc nhở

 

ĐẶT BÁO THỨCMaika ơi, giúp tôi đặt báo thức 6 giờ sáng mai
Maika ơi, đặt báo thức lúc 9 giờ sáng mỗi ngày
Maika ơi, đánh thức tôi vào 7 giờ hàng ngày
Maika ơi, nửa tiếng nữa kêu tôi dậy
Maika ơi, cho tôi xem báo thức
NHẮC NHỞMaika ơi, nhắc tôi đón con vào 17 giờ 
Maika ơi, nhắc tôi uống thuốc lúc 9 giờ sáng mỗi ngày
Maika ơi, hôm nay tôi cần làm những việc gì?
Maika ơi, 10 giờ sáng mai nhắc tôi đi phỏng vấn
Maika ơi, một tiếng nữa nhắc tôi đón con
Maika ơi, tôi có cuộc họp vào 10 giờ nhắc tôi trước 15 phút
Maika ơi, xóa nhắc nhở mới nhất
Maika ơi, bạn vừa nhắc gì
Maika ơi, cho tôi xem nhắc nhở

*** Khi nhắc nhở reo, gọi “Maika ơi” hoặc ấn nút    để tắt báo thức, nhắc nhở.

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Mua ngay
page