Hướng dẫn các tác vụ tại mục Quản lý tài khoản

Truy cập ứng dụng MAIKA, chọn Menu mở rộng và nhấp chọn vào tên tài khoản                                                   


1. Thông tin tài khoản
Cập nhật, điền thông tin và chọn Lưu thay đổi.

 

2. Quản lý gói của bạn
Nếu bạn đã đăng kí gói MaikaGPT thì sẽ hiển thị thông tin gói bạn đã mua
Nếu bạn chưa đăng kí gói MaikaGPT app sẽ hiển thị đề xuất các gói để bạn tham khảo
 

 

3. Cài đặt
Bạn sẽ xem các Loa có trong tài khoản tại muc Quản lý loa Maika hoặc Thiết lập giọng nói cho app

 

4. Quản lý tài khoản
Tại mục này bạn sẽ xem xét việc "Xoá tài khoản" hay không. Việc xoá tài khoản sẽ xoá tất cả dữ liệu khỏi thiết bị. Bạn nên cân nhắc kĩ

 

5. Đổi mật khẩu
Bạn nhập mật khẩu hiện tại, sau đó nhập mật khẩu mới và chọn Lưu thay đối

6. Chức năng đánh giá
Bạn có thể gạt tắt chức năng đánh giá

 

 

7. Lịch sử cuộc gọi
Hiển thị thông tin cuộc gọi của bạn
 

 

8. Đăng xuất
Nếu bạn thực sự muốn thoát app bạn chọn "Đồng ý"

back to top
Mua ngay
page