Có thể cài đặt tối đa bao nhiêu loa OLLI MAIKA cho một tài khoản?

Một tài khoản trên ứng dụng MAIKA có thể dùng để kết nối với rất nhiều loa OLLI MAIKA khác nhau; không giới hạn số lượng. Tất cả các loa OLLI MAIKA đó đều thuộc về một tài khoản nhưng sẽ khác nhau về tên loa.

 

back to top
Mua ngay
page