Hướng dẫn tính năng gọi điện (Phần 1)

 

CÙNG TÀI KHOẢN

(dành cho gọi nội bộ: nhiều phòng và mỗi phòng có một loa OLLI MAIKA, hoặc người dùng dùng điện thoại để gọi từ app MAIKA đến loa OLLI MAIKA)

1. Để gọi từ ứng dụng MAIKA đến loa OLLI MAIKA

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Thiết bị

Bước 2: Chọn loa
Bước 3: Ấn nút Gọi Miễn Phí

2. Để gọi từ loa OLLI MAIKA đến ứng dụng MAIKA

Lệnh  "Maika ơi, gọi cho <tên thường gọi>"
*** Cập nhật tên thường gọi theo hướng dẫn tại ĐÂY


3. Để gọi từ loa OLLI MAIKA này đến loa OLLI MAIKA khác

Lệnh "Maika ơi, gọi cho <tên loa>"

(Kiểm tra tên loa bằng mục thiết bị)

 

 

 
back to top
Mua ngay
page