Hướng dẫn tính năng gọi điện (Phần 1)

 

CÙNG TÀI KHOẢN

(dành cho gọi nội bộ: nhiều phòng và mỗi phòng có một loa OLLI MAIKA, hoặc người dùng dùng điện thoại để gọi từ app MAIKA đến loa OLLI MAIKA)

1. Để gọi từ ứng dụng MAIKA đến loa OLLI MAIKA

Bước 1: Trong mục Menu, chọn Kết nối

 

Bước 2: Chọn loa cần gọi

 

Bước 3: Ấn icon Điện thoại để gọi cho Loa

 


2. Để gọi từ loa OLLI MAIKA đến ứng dụng MAIKA

Lệnh  "Maika ơi, gọi cho <tên thường gọi>"
*** Cập nhật tên thường gọi theo hướng dẫn tại ĐÂY


3. Để gọi từ loa OLLI MAIKA này đến loa OLLI MAIKA khác

Lệnh "Maika ơi, gọi cho <tên loa>"

Ví dụ: "Maika ơi, gọi cho Loa phòng ngủ"

 

 

 

 
back to top
Mua ngay
page