Nghe radio

 

MỞ ĐÀI BẤT KỲ    Maika ơi, mở/bật/nghe đài đi   
Maika ơi, mở/bật/nghe/phát radio    
Maika ơi, tôi muốn nghe radio    
Maika ơi, bật đài giúp tôi      
Maika ơi, mở chương trình radio     
MỞ ĐÀI CỤ THỂMaika ơi, mở đài Tiếng nói Việt Nam/VOV
Maika ơi, mở đài Tiếng nói nhân dân TPHCM/TPHCM/VOH/thành phố
Maika ơi, mở radio VOV/VOH
Maika ơi, mở/nghe VOV/VOH
Maika ơi, mở radio của đài VOV/VOH
MỞ KÊNH CỤ THỂMaika ơi, mở/nghe/bật/phát kênh VOV1/VOV2/VOVGT/FM89
Maika ơi, mở/nghe/bật/phát VOVGT HCM/VOVGT HN
Maika ơi, mở radio/đài kênh VOV2
MỞ THEO TẦN SỐMaika ơi, mở radio tần số FM 91
Maika ơi, mở đài tần số FM 89/FM 94/AM 610 
MỞ THEO TÊN ĐÀI + TẦN SỐMaika ơi, mở VOV tần số FM 101
Maika ơi, mở radio VOH tần số FM 99,9
Maika ơi, mở đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 94
MỞ THEO TÊN KÊNH + TẦN SỐMaika ơi, mở VOV1 tần số FM 94
Maika ơi, mở kênh VOVGT tần số FM 91
Maika ơi, mở radio VOV2 tần số FM 96.5
MỞ THEO TÊN KÊNH + TÊN ĐÀIMaika ơi, mở kênh VOV1 đài Tiếng nói Việt Nam
Maika ơi, mở kênh FM 99,9 của đài VOH 
Maika ơi, mở kênh FM 95,6 của đài TPHCM
Maika ơi, mở radio FM 89 đài VOV
MỞ ĐÀI TRONG THỜI GIAN CỤ THỂMaika ơi, mở đài/radio trong vòng 30 phút
Maika ơi, mở đài FM89 trong vòng 20 phút
CHUYỂN ĐÀI/KÊNH BẤT KỲMaika ơi, chuyển đài/chuyển kênh
Maika ơi, bật/qua kênh khác
Maika ơi, mở đài khác 
CHUYỂN ĐÀI/KÊNH CỤ THỂMaika ơi, chuyển kênh FM 99,9 
Maika ơi, chuyển sang kênh VOV4
Maika ơi, qua kênh VOV3
Maika ơi, chuyển đài sang VOV
TẮT/TẠM DỪNG ĐÀIMaika ơi, tắt đài/radio
Maika ơi, tắt đi/tắt đài đi
Maika ơi, không nghe nữa
Maika ơi, ngừng/dừng lại
Maika ơi, im lặng 
Maika ơi, tạm dừng/tạm dừng đài 
BẬT LẠI/PHÁT TIẾP ĐÀIMaika ơi, phát/nghe tiếp radio 
Maika ơi, bật lại radio  
Maika ơi, tiếp tục nghe đài 
Maika ơi, nghe đài tiếp 
HẸN GIỜ TẮT ĐÀIMaika ơi, 1 tiếng nữa tắt radio
Maika ơi, tắt radio vào lúc 23 giờ
Maika ơi, 13 giờ tắt radio

 

DANH SÁCH KÊNH RADIO CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (VOV)

 

 

 

DANH SÁCH KÊNH RADIO CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM (VOH)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
back to top
Mua ngay
page