Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Việc thay đổi mật khẩu ứng dụng MAIKA định kỳ sẽ là thao tác mà bạn cần làm để tăng cường bảo mật cho tài khoản. Cùng theo dõi hướng dẫn dưới đây nhé

Bước 1: Truy cập ứng dụng MAIKA

Bước 2: Chọn Menu mở rộng 

Bước 3: Chọn biểu tượng Tài khoản

Bước 4: Chọn Đổi mật khẩu

Bước 5: Điền thông tin bên dưới

Nhập lại mật khẩu hiện tại 

Nhập mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới lần nữa để xác thực

Chọn Lưu thay đổi

 

 

 

 

 
Mua ngay
page