Hướng dẫn cài đặt ứng dụng MAIKA

* Thiết bị iOS từ App Store: 

1. Yêu cầu chung: iOS 11.0 hoặc cao hơn

2. Các bước cài đặt:

Bước 1: Truy cập App Store trên thiết bị iOS 

 

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng MAIKA với từ khóa 

MAIKA – Trợ lý ảo tiếng Việt

 

Bước 3: Tải ứng dụng MAIKA

 

Bước 4: Mở ứng dụng MAIKA

* Thiết bị Android từ Google Play Store: 

1. Yêu cầu chung: Android 7.0 hoặc cao hơn

2. Các bước cài đặt:

Bước 1: Truy cập Google play trên thiết bị Android  

 

Bước 2: Tìm kiếm ứng dụng MAIKA với từ khóa 

MAIKA – Trợ lý ảo tiếng Việt

Bước 3: Tải ứng dụng MAIKA

Bước 4: Mở ứng dụng MAIKA

 

 
back to top
Mua ngay
page