Cách xử lý khi loa thông báo "Maika chưa sẵn sàng vì bị mất kết nối hoặc chưa được cài đặt WiFi"

 

Thông báo này thường xảy ra khi:

- Loa lần đầu sử dụng chưa được cài đặt WiFi 

- Khôi phục cài đặt gốc cho loa đang sử dụng  

- Loa hoàn toàn mất kết nối WiFi  

 

* Trường hợp loa chưa được cài đặt WiFi:

Cắm nguồn cho loa.

Loa xuất hiện đèn LED màu trắng trong khoảng 10 giây rồi chuyển sang đèn LED màu cam.

Gọi “Maika ơi" hoặc ấn nút  thì loa sẽ phát ra thông báo "Maika chưa sẵn sàng vì bị mất kết nối WiFi hoặc chưa được cài đặt WiFi".

Cách xử lý: Cài đặt ứng dụng MAIKA và kết nối với loa OLLI MAIKA. Xem thêm hướng dẫn tại ĐÂY.

 

* Trường hợp loa bị ngắt kết nối WiFi: 

Loa xuất hiện vòng LED màu cam. 

Gọi “Maika ơi" hoặc ấn nút   thì loa sẽ phát ra thông báo "Maika chưa sẵn sàng vì bị mất kết nối WiFi hoặc chưa được cài đặt WiFi".

Cách xử lý: Chờ WiFi kết nối lại nếu WiFi chỉ bị ngắt tạm thời hoặc cài đặt lại nếu WiFi hiện tại không hoạt động nữa. Xem thêm hướng dẫn tại ĐÂY.

 

* Trường hợp xoá thiết bị trên ứng dụng MAIKA hoặc khôi phục cài đặt gốc của loa: 

Loa sáng đèn LED màu cam cho đến khi nhấp nháy, thì xuất hiện đèn LED màu trắng trong khoảng 10 giây rồi chuyển sang đèn LED màu xanh ngọc kèm âm thanh báo hiệu đã khởi động xong.

Gọi “Maika ơi" hoặc ấn nút  thì loa sẽ phát ra thông báo "Maika chưa sẵn sàng vì bị mất kết nối WiFi hoặc chưa được cài đặt WiFi".

Cách xử lý: Truy cập ứng dụng Maika và kết nối với loa OLLI MAIKA. Xem thêm hướng dẫn tại ĐÂY.

 

back to top
Mua ngay
page