Không nhận được mã xác thực khi tạo tài khoản bằng số điện thoại/email

Các khả năng gây ra lỗi này:

- Do đường truyền internet yếu hoặc không có tín hiệu.

- Chưa hỗ trợ nhà mạng viễn thông hoặc định dạng email bạn đang dùng. 

Chúng tôi đang hỗ trợ năm nhà mạng chính:

  • * Viettel
  • * Mobifone
  • * Vinaphone
  • * Vietnamobile
  • * Gmobile

Chúng tôi đang hỗ trợ các email theo những domain sau:

  • * Gmail (@gmail.com)
  • * Hotmail (@hotmail.com.vn/@hotmail.com)
  • * Outlook (@outlook.com.vn/@outlook.com)
  • * Yahoo mail (@yahoo.com/@yahoo.com.vn)


Cách xử lý: thoát ứng dụng vả thử đăng ký lại với thông tin đã nhập trước đó.

back to top
Mua ngay
page