Hướng dẫn tính năng nhắc nhở

Bước 1: 

Để kiểm tra danh sách hoặc tạo nhắc nhở, vào mục Menu mở rộng và chọn Nhắc nhở

 

 

Bước 2: 

Có thể xem các nhắc nhở theo 

Danh sách hoặc theo Lịch

 

Bước 3: 

Ấn nếu muốn thêm nhắc nhở

 

Bước 4:

Chọn kiểu nhắc nhở (Sự kiện hay Báo thức). Điền và chọn các mục nội dung nhắc nhở, thời gian diễn ra, cần lặp lại hay nhắc trước trong khoảng thời gian, thiết bị thực thi..., ấn Xong. Vậy là bạn đã cài đặt nhắc nhở thành công

 

 
 
 
 
 
 
back to top
Mua ngay
page