Cách thiết lập lại loa OLLI MAIKA khi thay đổi thông tin Router/WiFi

 

Việc di chuyển Router hoặc thay đổi tên mật khẩu của WiFi cũng đồng nghĩa với việc bạn đang ngắt đi kết nối WiFi mà loa OLLI MAIKA đã được thiết lập trước đó. Khi bị mất internet, loa OLLI MAIKA không thể hoạt động tốt được. Vì vậy, bạn cần cài đặt lại từ đầu sau mỗi lần di chuyển Router hoặc thay đổi tên hoặc mật khẩu của WiFi.

*** Xem cách thiết lập loa OLLI MAIKA khi thay đổi thông tin Router/WiFi tại ĐÂY

 

back to top
Mua ngay
page