Nghe podcast

MỞ NGẪU NHIÊNMaika ơi, tôi muốn nghe podcast
Maika ơi, cho tôi nghe podcast
Maika ơi, mở chương trình
Maika ơi, mở chương trình podcast
Maika ơi, mở podcast
MỞ THEO TÊN CHƯƠNG TRÌNH/TÊN KÊNHMaika ơi, mở chương trình "Đọc truyện đêm khuya"
Maika ơi, mở chương trình podcast "Nguy cơ"
Maika ơi, tôi muốn nghe podcast "The Quoc Khanh Show"
Maika ơi, mở kênh podcast "Bí ẩn sử Việt"
Maika ơi, cho tôi nghe chương trình "Đàn bà 30+"
MỞ THEO TÊN CHƯƠNG TRÌNH + TÊN TÁC GIẢ Maika ơi, mở chương trình "Trò chuyện đêm khuya" của VOH
Maika ơi, mở chương trình "Cửa sổ tình yêu" của VOV Live
Maika ơi, mở chương trình podcast "Nguy cơ" của VnExpress
Maika ơi, mở podcast "Ngọc Đến Rồi" của Nguyễn Anh Ngọc
MỞ THEO TÊN TÁC GIẢ Maika ơi, mở chương trình của VOV Live
Maika ơi, tôi muốn nghe chương trình của VOH
Maika ơi, cho tôi nghe podcast của VnExpress
Maika ơi, tôi muốn nghe podcast của MC Vĩnh Phú
Maika ơi, mở podcast của Nguyễn Anh Ngọc
MỞ THEO CHỦ ĐỀMaika ơi, mở chương về chủ đề tâm sự
Maika ơi, tôi muốn nghe podcast về tình yêu
Maika ơi, cho tôi nghe podcast mục "Kiến thức - Kỹ năng"
Maika ơi, mở podcast chuyên mục "Sức khỏe"
CHUYỂN CHƯƠNG TRÌNH/CHUYỂN KÊNH KHÁCMaika ơi, đổi kênh Maika ơi, mở chương trình khác
Maika ơi, cho tôi nghe podcast khác
Maika ơi, tôi muốn nghe podcast khác
Maika ơi, mở podcast khác
TẮT/TẠM DỪNGMaika ơi, tắt chương trình
Maika ơi, tắt đi
Maika ơi, tạm dừng
Maika ơi, không nghe nữa
Maika ơi, im lặng
BẬT LẠI/PHÁT TIẾPMaika ơi, mở lại
Maika ơi, nghe tiếp
Maika ơi, mở tiếp podcast
Maika ơi, tiếp tục mở podcast
Maika ơi, mở podcast tiếp
Mua ngay
page