Ứng dụng MAIKA hỗ trợ thiết bị di động nào?

Hiện tại, ứng dụng MAIKA thích hợp với những thiết bị có quyền truy cập kho ứng dụng App Store | Google Play Store với những hệ điều hành sau:

* Android 7.0 và Version mới hơn 

* iOS 15.0 và Version mới hơn  

back to top
Mua ngay
page