Hướng dẫn các tác vụ cơ bản

1. Thông báo
Xem những thông báo quan trọng liên quan đến ứng dụng và hệ thống.

2. Menu mở rộng
Là nơi sử dụng các tính năng khác như: Cài đặt và điều khiển Loa Maika, Điều khiển nhà thông minh, Gọi điện thoại, Nhắc nhở.

3. Trang chủ
Nơi cung cấp cho bạn: Thông tin thiết thực hàng ngày, Giới thiệu tính năng mới, Giới thiệu nội dung mới cập nhật,...

4. Khám phá nội dung

Mục khám phá nội dung  bao gồm những chương trình tin tức - thời sự, podcast, truyện,...  định dạng  thể phát trực tiếp trên Loa hoặc tại ứng dụng.

 

 5. Ra lệnh trực tiếp trên ứng dụng

Thay ra lệnh trên Loa, người dùng thể tra lệnh trực tiếp ngay trên ứng dụng bằng
giọng nói 
 hoặc nhập văn bản.
Bạn cũng có thể ấn giữ icon micro để ra lệnh cho Loa.

6. Chat cùng MaikaGPT

MaikaGPT có thể giúp khách hàng nhiều công việc khác nhau như: trả lời câu hỏi với các lĩnh vực khác nhau, dịch thuật, gợi ý và tư vấn, sáng tác, chuyển hình ảnh thành văn bản và giọng nói,...
Sắp tới OLLI sẽ phát triển thêm tính năng “tóm tắt video youtube”.

 

back to top
Mua ngay
page