Không thể kết nối WiFi/Bluetooth MAIKA-XXXX

Trong các bước cài đặt, hai bước kết nối Bluetooth (MAIKA-XXXX) và WiFi mất thời gian lâu hơn những bước còn lại (khoảng 30 giây). Mong Quý khách kiên nhẫn chờ đợi.

Trong trường hợp sau bước kết nối WiFi, ứng dụng không chuyển sang bước tiếp theo, vui lòng khởi động lại điện thoại của bạn và thiết lặp lại kết nối giữa loa và ứng dụng MAIKA.

 

 

back to top
Mua ngay
page