Cuộc gọi miễn phí

 

Dùng tên loa

Gọi cho Bố

(gọi từ ứng dụng sang loa hoặc từ loa sang loa)

Gọi cho Phòng Khách

Dùng tên thường gọi

Gọi cho Mai

(gọi từ ứng dụng sang ứng dụng)

Gọi cho Mẹ

 

 

 

 

back to top
Mua ngay
page